O firmie

fot. Tomasz Podsiadły

Firma „ELPOSERWIS” – Spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała w 2002 roku, w wyniku restrukturyzacji Elektrowni Połaniec z istniejących w tym czasie wydziałów. Od 2004 roku głównym udziałowcem Spółki Elposerwis jest DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o.
Początkowo działalność firmy ukierunkowana była głównie na świadczenie prac porządkowych na obiektach produkcyjnych, biurowych i terenach otwartych Elektrowni.

Aktualnie posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę osobową świadczącą usługi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i sprzętu. Różnorodne zaplecze sprzętowe pozwala na szybką realizację wykonania usługi zakontraktowanych prac.

W 2016 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  zgodnie z normą OHSAS 18001:2007 – w miesiącu  luty 2020 roku zastąpiony przez System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO_45001_2018_PL.

Zatrudniamy doświadczonych pracowników posiadających uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami kwalifikacyjnymi z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, przeszkolonych również do prac na obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłów palnych i gazów palnych – z powietrzem a także do obsługi wózków widłowych, wind towarowych, suwnic, wciągników i wciągarek oraz do wykonywania prac alpinistycznych. Nasi pracownicy uzyskali w roku 2016 kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa pracy potwierdzone certyfikatami SCC.

Naszym priorytetem jest dostarczenie klientowi najwyższej jakości usług, które zaspokoją indywidualne potrzeby w najniższej cenie, najdogodniejszym czasie oraz najlepszej formie. Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom nieustannie podnosimy kwalifikacje naszego
personelu, korzystamy z najlepszych środków czystości, maszyn i sprzętu.

Wiemy, iż oczekiwania Klientów są różne, dlatego proponujemy ustalenie indywidualnego harmonogramu sprzątania.
Jesteśmy przekonani, że nasz potencjał pozwala na przedłożenie oferty spełniającej Państwa oczekiwania.

Wróć do góry