Próżniowe usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych

Próżniowe usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych to technologia podciśnieniowego pozyskiwania urobku, przy wykorzystaniu różnego rodzaju odkurzaczy przemysłowych i ładowarek próżniowych.
Na wyposażeniu firmy znajduje się m.inn. ładowarka próżniowa NILFISK S130D o mocy 138KM i pojemności zbiornika 8m3, agregat SCH2135NK. Urządzenie służy do usuwania zanieczyszczeń stałych, pyłów z instalacji oraz obiektów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem. Wyposażenie ładowarki w postaci systemu węży wysokociśnieniowych pozwala skutecznie udrożnić każdą instalację oraz usunąć wszelkie znajdujące się w niej zanieczyszczenia.
Dodatkowo dysponujemy odkurzaczami przemysłowymi odpowiednimi do zastosowania dla różnych klas pyłów oraz ochrony przeciwwybuchowej wg ATEX, umożliwiającymi usuwanie zanieczyszczeń takich jak:
⦁ złoża w kotłach fluidalnych,
⦁ pyły w przestrzeni zamkniętej kotłów,
⦁ pyły z hal produkcyjnych,
⦁ pyły z podestów np. podestów przysuwnicowych i torowisk suwnic, konstrukcji hal,
⦁ węgiel i pył węglowy z tras ciągów nawęglania i urządzeń nawęglania,
⦁ pozostałości rozdrobnionej biomasy,
⦁ pyły ogólnie z miejsc trudnodostępnych,
⦁ zawartość piaskowników i osadników,
⦁ osady z dna absorberów instalacji odsiarczania spalin elektrowni.

Firma dysponuje następującymi urządzeniami:
ładowarka próżniowa NILFISK S130D o mocy 138KM i pojemności zbiornika 8m3,
agregat próżniowy Dustman z systemem filtracyjnym Wieland
odkurzacz Nilfisk Spirovac – 37 kW
odkurzacz_NILFISK 3907 Z21 – 15 kW
odkurzacz Delfin D/G2 ATEX Z22 – 7,5 kW
odkurzacz Delfin DG50Export EX Z22 – 4 kW
odkurzacz Nilfisk Sol-5 – 4 kW
odkurzacz Nilfisk GB933 – 4 kW
Oraz wiele innych.

Wróć do góry