Utrzymanie przemysłowych dróg i terenów zielonych

  • pielęgnacja zieleni (koszenie trawników, grabienie i wywóz trawy i liści, chemiczne zwalczanie chwastów na trawnikach, likwidacja kretowisk),
  • pielęgnacja i zakładanie trawników, renowacja trawników, przycinanie żywopłotów,
  • sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów,
  • wycinka i karczowanie drzew i krzewów,
  • rekultywacja terenów, zagospodarowanie nieużytków,
  • zamiatanie ulic, parkingów, ciągów pieszych,
  • koszenie poboczy,
  • malowanie znaków drogowych poziomych i montaż znaków pionowych.
stock010_medium
Wróć do góry